Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thu Hòa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Mai
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Lê Quốc Tuấn, Phan Trí Dũng
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 408 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 141 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 499 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này