Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ban Cán Sự Lớp
Giới tính Nam
Website https://40a2gdth.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Sở
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Ban cán sự Lớp 40A2 - Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Vinh (Khóa 1999 - 2003) Nắng vàng hoa đỏ trời xanh / Sao hè đến để ta thành chia xa / Có điều gì cứ diết da / Cháy trong hoa đỏ trời xa nắng vàng.
Xác thực bởi Phan Duy Nghĩa, Phan Duy Nghĩa
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 17 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này