Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Việt Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hải
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Tam, Lê Thị Như Tâm
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 561 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 612 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này