Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Lễ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu tientien
Xác thực bởi Chu Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Thu Hà
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 29 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 22 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2664 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này