Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Minh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/minhbang74
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Kim 2
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Giáo viên giỏi Tỉnh
Xác thực bởi Nguyễn Trường Giang, Lê Văn Kỳ
Đã đưa lên 176 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 514 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 21 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 131291 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này