Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cao Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Bình
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Khánh Thành, Đinh Thị Xuyến
Đã đưa lên 55 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 125 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 46 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10022 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này