Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đoàn Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Giang
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Hồ Thị Miên, Lê Thi Thanh Tâm
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 40 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 89 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8167 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này