Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Anh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Hoà
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Đam mê Toán;luôn áp dụng CNTT vào công việc của mình!
Xác thực bởi Phan Duy Nghĩa, Dòng Tộc Họ Phan
Đã đưa lên 246 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 192 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 30 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99329 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này