Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Minh Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Giang
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Hồ Thị Miên, Trần Thị Thu Hiền
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 323 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 175 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 723 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này