Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Hoàng Thị Ái Khanh, Ngô Thị Quế Loan
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 92 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 267 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này