Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Duy Nghĩa
Giới tính Nam
Website https://toantieuhoc.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị Truong Tieu hoc Son Long - Huong Son
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Chuyên viên Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. Yêu thích Toán Tiểu học. Thành lập Câu lạc bộ Toán Tiểu học để làm quen với các bạn cùng yêu thích Toán Tiểu học.
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Cảnh
Đã đưa lên 1481 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 54 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1343 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 317683 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này