Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phú
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Phan Truong Quy, Trần Thị Thúy Hằng
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 529 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 59 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này