Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Cu Thi Huong Giang
Giới tính Nữ
Đơn vị thpt dl ngoi sao
Tỉnh/thành tphcm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2169 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5718 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này