0-photo
Họ và tên NGUYỄN THỊ THỦY
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Liên
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Huy Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1
Quận/huyện Thị xã Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Nhàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Thanh Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Đức Kế
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 69 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 60 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Lê Thị Anh Duân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Long Dự
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Huynhlongdu80
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nghĩa Trung
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 3927 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Luc Hằng Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/longkhanhby
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Số 1 Long Khánh
Quận/huyện Huyện Bảo Yên
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 3564 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Thành
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 227 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Đức Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mường É
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 7227 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 60 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 141 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đoàn Thị Kiều Hưng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phú
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 20 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Trương Thị Huê
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hồ Thị Hoài
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường Tiểu học TT Tiên Điền
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 25 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mai Thị Vinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phan Kính
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Trần Thị Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Chiều Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Phú
Quận/huyện Huyện Chương Mỹ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 55160 (xem chi tiết)