Photo
Họ và tên ThS. phạm lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Học viện hành chính Quốc Gia Hà Nội
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 60 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hương Vĩnh
Quận/huyện Huyện Hương Khê
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 208 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dương Hữu Tình
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quách Xuân Kỳ
Quận/huyện Huyện Bố Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 755 (xem chi tiết)

344516.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Hoàng Mạnh Hùng
Giới tính Nam
Website https://manhhunghaiphong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Quận Lê Chân
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 151766 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Sĩ Quyền
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Lễ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thai Thanh Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trịnh Hoài Đức
Quận/huyện Thị xã Thuận An
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 45240 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Thị Thủy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuyhtu91
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Sơn
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 6349 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Oanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Liên
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Quang Khương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khuongdldhtb
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đô Lương
Quận/huyện Huyện Đông Hưng
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 3038 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Hồng Thuần
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hồng 2
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 32 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Trần Phước Quý
Giới tính Nam
Website https://vtpqlg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Phước 3
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 341 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Trà Giang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/giangnhacds2
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Đồng Sơn
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Âm nhạc, Ngoại ngữ
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Trọng Khương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 20 (xem chi tiết)

501094.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Đậu Thanh Quân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/qnp1404
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sơn Tiến
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 16449 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Hồng Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hồng 2
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đoàn Thị Thu Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Thuỷ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mai Thị Thuận
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hồng 2
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 53 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 16 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Tây Sơn
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 162 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tràn Quốc Huy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Liên
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 224 (xem chi tiết)