NỘI DUNG CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Duy Nghĩa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thích Mục nào nhất ?
  Thông báo, trao đổi
  Olympic Toán Tuổi thơ
  Tiếng nói từ cơ sở
  Mô hình dạy học mới
  Sau giờ lên lớp

  GHÉ ZÔ ! GHÉ ZÔ !

  • icon-new

  GDTH Hà Tĩnh

  Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực hiện tốt các mô hình dạy học mới, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh còn có những cách làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: Xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích các nhà trường; Xây dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào các trường tiểu học. Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho giáo dục tiểu học Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội./.

  No_photof
  Họ và tên Ngô Minh Nguyệt
  Giới tính Nữ
  Đơn vị Tiểu học Xuân Viên
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Văn Hoằng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Lam
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Cù Thị Thanh Điểm
  Giới tính Nữ
  Đơn vị TH thị trấn Thạch Hà
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Bình
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Hoài Thương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Phổ
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 909 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Thùy Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Châu
  Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 412 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Văn Tân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Khánh Dưỡng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phúc
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trịnh Văn Khôi
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/kienthietmientay123
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Nghiệp
  Quận/huyện Huyện Lạc Sơn
  Tỉnh/thành Hòa Bình
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 3687 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên phanThij thanh huyền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Liên
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Phổ
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Minh Hải
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thạch Đồng
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 8787 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Thúy Hằng
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hangtram11
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Bằng
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Văn Thị Ngọc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Ninh
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lương Thị Hồng Linh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Bình
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 946 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Bích Thuỷ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Phổ
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Cao Thị Kim Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Phổ
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên nguyễn thị minh nguyệt
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Bằng
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 19 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hà Thị Hằng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Mỹ
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Thị Thủy
  Giới tính Nữ
  Đơn vị tiểu học cuân phổ
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)