Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên NGuyễn Anh Đào
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phú
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Giới thiệu Giáo viên giỏi huyện
Xác thực bởi Nguyễn Thị Linh Nhâm, Hồ Trung Hiếu
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 84 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 50 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này