Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trung
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
Xác thực bởi Phạm Thị Xuân, Trường tiểu học Sơn Trung
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 14 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 46 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3056 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này