Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trung
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Phạm Thị Xuân, Phạm Thị Mai Xuân
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 55 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 72 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này