Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đoàn Thị Kiều Hưng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phú
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trần Thị Trà Giang, NGuyễn Anh Đào
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này