Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Như Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân An
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 51 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 440 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4398 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này