Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thế Hiển
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phú Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu GVG Tỉnh năm học 2009-2010
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3962 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 239 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này