Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lương Thị Nghĩa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Phổ
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên giỏi từ 2002-2006; 2010-2012
Xác thực bởi Trần Ngọc Xuyến, Lê Thị Nga
Đã đưa lên 129 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1283 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27325 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này