Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Xuân Long
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Văn 1
Quận/huyện Huyện Quế Phong
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Tăng Xuân Sơn, Tăng Xuân Sơn
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 212 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này