Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Đào
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Thuỷ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Hà Thị Thoải, Trần Thị Thanh Huyền
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1938 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 43 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4367 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này