Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Xuân Thơm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Gia Phú
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2192 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2888 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này