Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Bình
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Đinh Thị Xuyến, Nguyễn Thị Tĩnh
Đã đưa lên 79 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1723 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 66 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18687 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này