Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Thị Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trường
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Hoa
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1007 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7022 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này