Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Lê Đức Tuệ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ductue11
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Lâm
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5, Thể dục, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Viết Trọng, Lê Văn Kỳ
Đã đưa lên 261 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 666 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 680 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8116 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này