Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Chung Thủy
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Tạ Xá 1
Tỉnh/thành Phú Thọ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1035 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1271 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này