Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Chương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tienchuong74
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Phan Đình Thống, Nguyễn Thế Anh
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1221 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8092 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này