Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thi Thanh Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Giang
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thành Lê, Nguyễn Thị Thu Hà
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 254 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 902 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này