Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Minh Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Hàm
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu dat thanh tich lao dong tien tien
Xác thực bởi Hoàng Thị Thanh Thiên, Trần Văn Phong
Đã đưa lên 74 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 311 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11028 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này