Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Đinh Thị Ánh Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 4
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Phạm Thị Quỳnh Thương
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 75 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 795 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 648 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này