Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phan Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trung
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Phạm Thị Xuân, Phạm Thị Mai Xuân
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 86 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 226 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này