Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Minh Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Thuỷ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Hà Thị Thoải, Trần Văn Kế
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 113 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 48 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3230 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này