Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Giang
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Hồ Thị Miên, Lê Thi Thanh Tâm
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 87 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này