Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Thùy Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Châu
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Nguyễn Thị Vân Anh, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 228 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 427 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này