Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phan Bích Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 1 Thị trấn Phố Châu
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên gioit cấp trường
Xác thực bởi Phan Bích Nguyệt, Lê Văn Kỳ
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 39 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 730 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này