Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Quế Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Trương Thu Huê, Hoàng Thị Ái Khanh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 70 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này