Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Hoà
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Phan Anh Tuấn, Phạm Thị Minh Hương
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 144 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này