Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Trà Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phú
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thanh Hoàn, Nguyễn Thị Linh Nhâm
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 22 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1883 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này