Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đức Đồng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phú
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Trịnh Đức Hữu, Nguyễn Thị Ngân
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 51 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này