Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Trí Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Mai
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục, Tin học
Giới thiệu giao vien gioi
Xác thực bởi Phan Duy Nghĩa, Phan Trí Dũng
Đã đưa lên 61 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1820 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 122 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17179 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này